Raif CORA
Kurum Müdürü
ELAZIĞ HAVA DURUMU

RESMİ KURUMLAR

    

PSİKO-SOSYAL SERVİS


Amacımız; hükümlü ve tuttukluların bireysel özelliklerini, yaşam standartlarını ve suç işleme nedenlerini göz önünde bulundurup kişisel gelişimlerinde ve eğitimlerinde yol göstererek topluma kazandırılmalarına yardımcı olmaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için; her uzman kendi mesleki formasyonu çerçevesinde çeşitli psiko -sosyal iyileştirme ve yardım yöntemlerini kullanarak; kişinin suç işlemesine yol açan nedenleri ortadan kaldırmaya, onu eğitip rehabilite etmeye tahliye sonrasında toplumda karşılaşabilecekleri sorunlarla mücadele etmeye hazırlamaya ve olumsuz duygu ve düşüncelerini gidermeye çalışır.

Psiko-Sosyal servisinde görevli uzmanlar; öncelikle hükümlü-tutuklu davranışlarını anlamaya, açıklamaya, nedenlerini ortaya koymaya ve değerlendirmeye çalışır. Bu sayede, hükümlü-tutuklunun kişilik yapısını geliştirmesine ve onların yeniden eğitilerek topluma kazandırılmasına yardım ederek, çevreleriyle dengeli ve sağlıklı uyum sağlamalarını amaçlar. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını; planlama, yürütme, izleme ve değerlendirme süreçleri içinde uygular. Uygulamalarında gözlem-görüşme, psikolojik ölçme-değerlendirme, rehberlik ve danışmanlık ile çeşitli psikoterapi yöntem ve tekniklerini kullanır.

Psiko-Sosyal Servis; dilekçe ile başvuru, kurum müdürlerinin veya kuruma gelen doktorların yönlendirmesi ile tutuklu ve hükümlülerin kendine zarar verme, intihar girişimi gibi acil durumlarında görüşmeler yapar.

Kurum yaşantısı sürecinde uzmanlar, her hükümlü ve tutuklu ile görüşme yapar.
Hükümlü ve tutuklunun kişilik özellikleri, aile ilişkileri, sosyal çevre ilişkileri, suçuna yönelik duygu ve düşünceleri, gelecek beklentileri ile ilgili verileri toplar. Bu verilerden sonraki görüşmelerde kaynak olarak yararlanır. Yapılacak diğer görüşmeler uzmanların değerlendirmeleri, müdür ve diğer personelin önerileri, hükümlü-tutuklu istekleri doğrultusunda planlanır. Yapılan bütün çalışmalar meslek etiğine uygun olarak gerçekleştirilir. Uzmanlar görüşmelerinde çeşitli test, teknik ve meteryallerden faydalanır, öngörülen planlara uygun bireysel görüşmeleri yada grup çalışmalarını belirler. Uzmanlar, hükümlü ve tutuklu tahliye sonrası olası sorunların çözümü, topluma entegrasyonu için gerekli çalışmaları yapar.

Psiko-Sosyal Servis uzmanları; Kurum personeline yönelik idarenin öngördüğü hizmet içi eğitim çalışmalarında görev alırlar. Personelin isteği ile veya gerekli durumlarda personelle görüşme yaparlar. İdare ve gözlem kurulunda, eğitim kurulunda ve disiplin kurulunda görev alırlar. Üniversite hastane ve diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurarak kurumdaki psiko -sosyal hizmetlerinin kalite ve etkinliğini arttırmaya çalışırlar.

Psiko-Sosyal Servisin Yürüttüğü Faaliyetler

  • Tanıma ve Tanıtma Faaliyetleri

  • Yönlendirme Faaliyetleri

  • Koordinasyon ve Konsültasyon Faaliyetleri

  • Grup Çalışmaları

  • Personele Yönelik Çalışmalar

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı ELAZIĞ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebMaster Serkan ÖZDEN