Raif CORA
Kurum Müdürü
ELAZIĞ HAVA DURUMU

RESMİ KURUMLAR

.:: SAĞLIK HİZMETLERİ

                Kurumumuzda Elazığ il Sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 Aile hekimi,  1 Diş hekimi,  1 Toplum Sağlığı Hekimi,1 Psikiyatri Uzmanı, 1 Psikolog görev yapmaktadır.
                 Ceza İnfaz Kurumumuza tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için kurumumuza ilk kabullerinden başlamak kaydıyla cezalarının infazı süresince faydalanacağı sağlık hizmetleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülmektedir.
              
              1-
Ceza infaz kurumumuza getirilen hükümlü ve tutukluların ilk muayeneleri yapılarak herhangi bir darp cebir izinin, kronik ve bulaşıcı hastalığının bulunup bulunmadığı kontrol edilip sağlık dosyasına rapor edilir ve hasta takibi gerek görüldüğünde bağlı bulunan Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerine sevki sağlanarak tedavileri yapılır.

               2-Ceza infaz kurumumuzda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri poliklinik hizmeti verildiğinden hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde kurum aile hekimine çıkartılarak muayene ve tedavileri yapılmaktadır acil durumlarda ise yine aile hekimliğimizce muayeneler aksatılmadan yürütülmekte ve çok acil durumlarda da 112 Acil Servis çağırılmaktadır.

               3-Kurum revirinde yapılan muayene sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa kurumumuzdaki sağlık imkanları dahilinde erkek ve kadın yataklı odamız mevcut olup sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanmaktadır.

               4-Kurum tabipliğince il sağlık müdürlükleriyle temasa geçilerek bulaşıcı salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici hizmetlerde bulunup yıllık periyodik olarak ceza infaz kurumuna gelen TBC tarama ekiplerince mikrofilmler çekilip değerlendirildikten sonra şüpheli görülen tutuklu ve hükümlülerin devlet hastanesine ve verem savaş dispanserine sevki sağlanarak takip ve tedavileri yapılmaktadır ayrıca ulusal aşı programı çerçevesinde bulunan hepatit b ve tetanos aşıları da rutin olarak yapılmaktadır.

               5-Kurum tabipliğince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerin gözetimi altında düzenli bir şekilde verilmektedir

               6-Ceza İnfaz Kurumumuzda tüketilen içme suyunun bakteriyolojik yönden analizinin yapılması için çevre sağlığı işleri şube müdürlüğünce her ay gerekli su numuneleri alınarak incelenmesi yapılmaktadır.

               7-Kurum tabipliğince hükümlü ve tutukluların kaldıkları odalar kullandıkları alanların kontrolleri yapılıp gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşullar sağlanmaktadır.

               8-Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan ve mutfakta pişirilen gıda maddelerin sağlığa uygun olup olmadığı muayene ve kabul heyetince kontrol edilmektedir.

               9-Ceza İnfaz kurumumuzda hükümlü ve tutukluların diş hastalıkları ve tedavileri diş hekimi ve diş teknisyenince mevcut bulunan diş ünitesinde diş çekimi,diş dolgusu,kanal tedavisi,alt üst total protez, çelik iskelet, ,küretaj ve detertraj şeklinde tüm tedavi ve protez yapımı işleri Ceza İnfaz kurumumuz diş kliniğince yapılmaktadır.

                       Kurumumuz Sağlık Biriminde Aşağıdaki İşlemler Yapılmaktadır;
   
                       Hükümlü ve tutukluların ilk fiziki muayenesi

                        Serum takma damar yolu açma               

                        Enjeksiyon Ve pansumanları          

                        Portör takibi               

                        Şeker tansiyon ölçümü ve takibi       

                        Sutur atma ve sutur alma     

                        Diş Muayenesi          

                        EKG Çekimi             

                        Diş çekimi        

                        Nebilazatör Uygulaması         

                        Işınlı kompozit ve amalgan dolgu  

                        Ufak cerrahi operasyonlar     

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı ELAZIĞ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebMaster Serkan ÖZDEN